Kraaien, Gaaien en Eksters

Start diapresentatie
Zwarte kraai - Carrion Crow (NL. Oostpolder)
Roek - Rook (NL, Oostpolder)
Roek - Rook (NL, Oostpolder)
Kauw - Western Jackdaw (Spanje)
Bonte kraai - Hooded Crow (Duitsland)
Bonte kraai - Hooded Crow (Duitsland)
Bonte kraai - Hooded Crow (Duitsland)
Huiskraai - House Crow (Zanzibar)
Huiskraai - House Crow (Bhutan)
Huiskraai - House Crow (Bhutan)