previous | next 

Oto
Oto, a village near Ordesa N.P., Spain